Leadership


Secretary of the CPC BIT Committee

President

Zhang Jun

Long Teng

Deputy Secretaries of the CPC BIT Committe

Vice Presidents

Long Teng, Bao Liying, Qin Zhihui, Pang Siping

Wei Yiming, Wang Bo, Li Zhenjian, Wang Bencong, Pang Siping, Jiang Lan, Zou Meishuai

Secretary of the Discipline Inspection Commission

Assistant Presidents

Qin Zhihui

Yang Yazheng, Yan Yan, Wang Wei, Wei Mingshan

Members of the Standing Committee of the CPC BIT Committee


Zhang Jun, Long Teng, Bao Liying, Qin Zhihui, Wei Yiming, Wang Bo, Li Zhenjian, Wang Bencong, Pang Siping, Jiang Lan, Zou Meishuai,    Lin Wei, Yan Yan
ADDRESS
  • Zhongguancun Campus:

    No 5 Zhongguancun South Street, Haidian District, Beijing
  • Liangxiang Campus:

    No 8 and 9 Yards, Liangxiang East Road, Fangshan District, Beijing
  • Xishan Campus:

    No 16 Lengquan East Road, Haidian District, Beijing

Copyright © Beijing Institute of Technology. All rights reserved. Presented by China Daily.